Skim Semarak Niaga | Senarai Bantuan Untuk Peniaga (Bajet 2022)

Unlimited Free Shipping Shopee -> Claim Disini

Bajet 2022 telah memperuntukkan pelbagai pakej pembiayaan dengan nilai keseluruhan RM40 bilion disediakan di bawah Program Semarak Niaga Keluarga Malaysia atau Semarak Niaga.

Skim itu, merangkumi pinjaman langsung, jaminan pembiayaan dan suntikan ekuiti dengan sasaran untuk memanfaatkan setiap golongan usahawan, tidak kira perusahaan mikro ataupun syarikat tersenarai awam

Senarai Bantuan/ Pembiyaan Skim Semarak Niaga Keluarga Malaysia

1. Kemudahan Peralihan Kepada Rendah Karbon
Dana pembiayaan padanan matching fund bagi membantu Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS) meningkatkan amalan lestari dan rendah karbon
  • Kadar pinjaman: Sehingga 5% setahun
  • Amaun: Sehingga RM5 juta
  • Tempoh: Sehingga 10 tahun
2. Mikrokredit TEKUN
Skim Pembiayaan Informal dan Mikro di bawah TEKUN akan menawarkan bantuan pinjaman dengan keutamaan diberi kepada peniaga sektor informal dan mikro dengan terma pembiayaan:
  • Kadar pinjaman: 0%
  • Kemudahan moratorium: Sehingga 6 bulan
  • Amaun: Sehingga RM10,000
  • Tempoh: Sehingga 5 tahun
3. Mikrokredit BSN
Penawaran pinjaman mikro dengan terma pembiayaan:
  • Kadar pinjaman: 0% bagi 6 bulan pertama, 4% selanjutnya
  • Kemudahan moratorium: Sehingga 6 bulan
  • Amaun: Sehingga RM75,000
  • Tempoh: Sehingga 5 tahun
4. Mikrokredit AgroBank
Penawaran pinjaman mikro dengan terma pembiayaan:
  • Kadar pinjaman: 0% bagi 6 bulan pertama, 3% selanjutnya
  • Kemudahan moratorium: Sehingga 6 bulan
  • Amaun: Sehingga RM75,000
  • Tempoh: Sehingga 5 tahun
5. Pembiayaan Alternatif
Untuk memperkasakan pembiayaan alternatif melalui kaedah equity crowd funding dan peer-to-peer financing, secara geran padanan untuk Malaysia Co-Investment Fund (MyCIF), serta pelaburan oleh Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB).
6. Skim Geran Pendigitalan PKS
Jumlah dana bagi Skim Geran Pendigitalan PKS telah dinaikkan kepada RM200 juta.
7. Geran Padanan Automasi Pintar
Geran untuk syarikat pembuatan dan perkhidmatan mengautomasikan proses perniagaan mereka.
8. Targeted Relief and Recovery Facility (TRRF)
Kemudahan bantuan pembiayaan yang diwujudkan oleh BNM untuk memberikan bantuan dan sokongan pemulihan kepada peniaga / PKS yang terjejas
  • Kadar pinjaman: Sehingga 3.5% setahun (termasuk fi jaminan)
  • Kemudahan moratorium: Sekurang-kurangnya 6 bulan
  • Amaun: Sehingga RM500,000
  • Tempoh: Sehingga 7 tahun (termasuk tempoh moratorium)
9. Program Pembiayaan Skim Semarak Niaga – AgroFood Facility
Program pembiayaan yang disediakan oleh BNM bagi meningkatkan pengeluaran makanan untuk Malaysia dan dieksport dengan terma pembiayaan:
  • Kadar pinjaman: Sehingga 3.75% setahun (termasuk fi jaminan)
  • Amaun: Sehingga RM5 juta
  • Tempoh: Sehingga 8 tahun
10. Dana Pembiayaan Agromakanan
Program pembiayaan yang disediakan oleh Agrobank untuk perusahaan mikro yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dengan terma pembiayaan:
  • Kadar pinjaman: 0% bagi 6 bulan pertama, 3% selanjutnya
  • Kemudahan moratorium: Sehingga 6 bulan
  • Amaun: Sehingga RM500,000
  • Tempoh: Sehingga 8 tahun
11.  Skim Pembiayaan Informal dan Mikro (SPIM)
Menawarkan bantuan pinjaman dengan keutamaan diberi kepada peniaga sektor informal dan mikro dengan terma pembiayaan:
  • Kadar pinjaman: 0%
  • Kemudahan moratorium: Sehingga 12 bulan
  • Amaun: Sehingga RM10,000
  • Tempoh: Sehingga 5 tahun (termasuk moratorium)
12. Program i-Tekad
Program bantuan kewangan sosial yang menawarkan modal permulaan, kredit mikro dan latihan kemahiran kepada usahawan mikro dan peniaga.
13. Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India (SPUMI)
Menyediakan kemudahan pembiayaan mikro untuk memperkasa sosioekonomi komuniti India.
14. Penambahbaikan Skim Jaminan Pembiayaan Perniagaan
Untuk membantu syarikat mendapatkan pembiayaan baharu yang sebelum ini sukar diperolehi
•Peningkatan had jaminan pembiayaan perniagaan sehinga RM10 bilion sebagai tambahan kepada RM20 bilion yang telah diumumkan di bawah pakej PEMULIH
• Menjamin kemudahan pembiayaan yang dijadual dan distruktur semula sehingga 80% untuk tempoh 36 bulan, sehingga maksimum RM20 juta termasuk ketika tempoh pemberian 12 bulan moratorium bayaran balik
• Menjamin kemudahan pembiayaan baharu sehingga 80%, termasuk ketika tempoh pemberian 12 bulan moratorium bayaran balik
Permohonan SJPP: https://www.sjpp.com.my/
15. TemanNita
Dana pembiayaan melalui TEKUN Nasional untuk usahawan wanita bagi membantu usahawan wanita yang terkesan akibat COVID-19.
16. Dananita
Dana pembiayaan melalui MARA untuk usahawan wanita bagi membantu usahawan wanita yang terkesan akibat COVID-19.
17. Pembiayaan Perniagaan Melalui Pelaburan Ekuiti dan quasi-equity
Kaedah pendanaan melalui pelaburan ekuiti dan quasi-equity akan diperkenalkan oleh SME Bank dengan kerjasama TERAJU dan BSN
18. Skim RESET (Rehabilitation and Support Through Equity)
Disediakan di bawah Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) bagi membantu syarikat yang berdepan masalah gearing atau leveraj, kaedah pendanaan.
19. Business Recapitalisation Fund
Disediakan di bawah BNM bagi membantu syarikat yang berdepan masalah gearing atau leveraj dengan terma pembiayaan:
  • Kadar pinjaman: sehingga 3.5% setahun (bagi pembiayaan kredit) + dividen (ditentukan oleh pembiaya ekuiti)
  • Amaun: Sehingga RM5 juta
  • Tempoh: Sehingga 10 tahun (Butiran akan dimuktamadkan kemudian)
20. Program Latihan dan Bimbingan Perniagaan dan Skim Pembiayaan Mudah Francais
PERNAS menyediakan program latihan, bimbingan perniagaan dan skim pembiayaan mudah 0% selama 6 bulan pertama beserta moratorium kepada yang berminat menjadi usahawan francais.
Info penuh: https://pernas.my/
21. Voluntary Carbon Market
Voluntary Carbon Market akan dilancarkan di bawah kendalian Bursa Malaysia.
22. Pelan Pembiayaan Usahawan Belia BSN & Agrobank
Pelan pembiayaan BSN dan Agrobank bagi belia yang menceburi bidang keusahawanan
23. Dana Pembiayaan Pengusaha Fasiliti Sukan BSN
BSN akan menyediakan dana pembiayaan dengan kadar faedah 0% untuk 6 bulan pertama dan moratorium untuk 6 bulan bagi pengusaha fasiliti sukan
24. Program Peningkatan Kapasiti dan Pembiayaan Perniagaan
Program peningkatan kapasiti dan pembiayaan perniagaan di bawah Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, TEKUN Nasional dan Dana Kemakmuran Bumiputera.
25. MyStartup
MyStartup dilaksanakan secara berfasa untuk memberi manfaat kepada lebih 2,500 syarikat dan mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan.
Info penuh& permohonan:
26. Dana Bantuan Sementara Bas Henti-Henti
Dana bantuan untuk pengendali bas henti-henti.
27. Geran Padanan Aeroangkasa
Geran disediakan untuk syarikat PKS Bumiputera meneroka peluang perniagaan dalam bidang aeroangkasa.
28. Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM) Hydrobest
Penggunaan teknologi Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM) Hydrobest melaui geran padanan untuk memperkenal dan memperluas penggunaan teknologi RRIM Hydrobest kepada pekebun kecil melalui geran padanan bagi membantu meningkatkan taraf sosioekonomi pekebun kecil kategori B40.
29. Jalinan GLC: Memperkasa PMKS
Bantuan kepada usahawan melalui inisiatif seperti khidmat nasihat dan sokongan kewangan dengan dana kolektif bernilai RM5 bilion.
30. Pelepasan / Potongan Cukai atas Kos Berkaitan Pengambilan Vaksin Penggalak
Pelepasan cukai individu dan potongan cukai kepada majikan ke atas kos berkaitan pengambilan vaksin penggalak yang dibiayai sendiri.
31. Insentif kepada Majikan yang Menggaji Perantis
Insentif kepada majikan yang menggaji perantis lepasan sekolah dan graduan berumur 18 hingga 30 tahun sebanyak RM900 sebulan bagi tempoh 6 bulan.
32. Bantuan Musim Tengkujuh
Kerajaan meneruskan Bantuan Musim Tengkujuh untuk membantu meringankan beban sara hidup bagi 320,000 pekebun kecil yang kehilangan pendapatan semasa musim tengkujuh.
33. Potongan Cukai Dua Kali kepada Syarikat yang Memberi Biasiswa kepada Pelajar Institusi Pengajian Tinggi
Pelanjutan potongan cukai dua kali kepada syarikat yang memberi biasiswa kepada pelajar institusi pengajian tinggi dan diperluas kepada semua bidang pengajian.
34. Potongan Cukai Dua Kali Bagi Perbelanjaan Operasi
Potongan cukai dua kali bagi perbelanjaan operasi yang layak dinaikkan daripada sehingga RM300,00 kepada sehingga RM500,000 dan dilanjutkan bagi tempoh 5 tahun sehingga 31 Disember 2025 sebagai usaha meningkatkan penglibatan syarikat anchor dalam membangunkan vendor Bumiputera tempatan.
35. Skim Rangsangan Tanam Semula Sawit Pekebun Kecil
Peruntukkan disediakan bagi melaksanakan Skim Rangsangan Tanam Semula Sawit Pekebun Kecil dan usaha menangani kempen anti-minyak sawit di peringkat antarabangsa.
36. Program Pembiayaan Intervensi Pemulihan Ekonomi Koperasi
Penerusan Program Transformasi Ekonomi Gerakan Koperasi (TRANSFER) bagi memulihkan aktiviti koperasi yang terjejas.
Menyokong aktiviti perniagaan oleh koperasi, program seperti penyediaan tapak perniagaan food truck di kawasan bandar utama akan dilaksanakan melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia.
37. SPV Milik Kerajaan dalam Bentuk Instrumen Ekuiti
Inisiatif khusus untuk membantu syarikat tersenarai di Bursa mendapat suntikan dana tambahan melalui sebuah SPV milik Kerajaan dalam bentuk instrumen ekuiti atau instrumen lain yang berkaitan.
38. Subsidi dan Insentif Bagi Industri Pertanian dan Perikanan
Pemberian subsidi dan insentif bagi industri pertanian dan perikanan akan diteruskan dengan peruntukan bagi subsidi benih, baja, harga dan pengeluaran padi termasuk subsidi baja padi huma dan hasil tangkapan nelayan.
39. Pelanjutan Potongan Cukai ke atas Kos Pengubahsuaian dan Pembaharuan Premis
Melanjutkan potongan cukai ke atas kos pengubahsuaian dan pembaharuan premis sehingga RM300,000 sehingga 31 Disember 2022 bagi kerja-kerja mengubah suai fasiliti perniagaan supaya mematuhi keperluan SOP seperti pengudaraan serta ruang duduk pelanggan dan pekerja.
40. Potongan Cukai Tambahan atas Perbelanjaan Sewaan Premis Penginapan Pekerja
Potongan cukai tambahan sehingga RM50,000 ke atas perbelanjaan sewaan premis penginapan pekerja akan dilanjutkan untuk satu tahun lagi bagi syarikat yang berdaftar di bawah Safe@Work.
41. Bantuan Khusus untuk Usahawan Bangkit Semula
Kerajaan mencadang beberapa inisiatif berikut bagi membantu usahawan bangkit semula sepenuhnya:
  • Penangguhan bayaran ansuran cukai pendapatan bagi PMKS selama 6 bulan sehingga 30 Jun 2022
  • Semua perniagaan dibenar membuat pindaan anggaran cukai pendapatan yang kena dibayar dalam bulan ke 11 sebelum 31 Oktober 2022
  • Potongan cukai khas sehingga Jun 2022 kepada pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang memberikan pengurangan sewa sekurang-kurangnya 30%
  • Kerugian terkumpul yang tidak dapat diserap boleh dibawa ke hadapan untuk tempoh daripada maksimum 7 tahun taksiran berturut-turut kepada maksimum 10 tahun taksiran berturut-turut
42. Kelanjutan Elaun Pelaburan Semula (EPS) Tambahan
Kerajaan akan melanjutkan elaun pelaburan semula (EPS) tambahan selama dua tahun bagi syarikat sedia ada di Malaysia yang telah tamat tempoh kelayakan EPS dan EPS khas, dan ini menjadikan tempoh keseluruhan EPS tambahan ini kepada 5 tahun.
Maklumat lanjut bantuan Bajet 2022 untuk peniaga di Skim Semarak Niaga Keluarga Malaysia 

Leave a Comment

Sila Share Dahulu Terima Kasih!

×