Langkah Guna Wang KWSP Membayar Komitmen Bulanan Rumah

Unlimited Free Shipping Shopee -> Claim Disini

Langkah Guna Wang KWSP Membayar Komitmen Bulanan Rumah

Selain pengeluaran KWSP untuk deposit rumah, ramai yang tidak sedar wang KWSP boleh digunakan untuk membayar komitmen rumah secara bulanan. Pengeluaran wang KWSP dapat mengurangkan tanggungan seseorang dengan mudah sama ada sementara mahupun tahunan.

Simpanan Akaun 2 akan digunakan untuk membayar ansuran bulanan sekurang-kurangnya enam bulan, atau sehingga masalah kewangan selesai.

Siapa Yang Layak Memohon?

  • Warganegara dan Bukan Warganegara (PR atau daftar sebagai Ahli KWSP sebelum 1 Ogos 1998).
  • Berumur 55 tahun ke bawah.
  • Sekurang-kurangnya RM600 di dalam Akaun 2.
  • Membeli/membina sebuah rumah kediaman*
  • Masih mempunyai tunggakan pinjaman perumahan dengan pemberi pinjaman yang diiktiraf oleh KWSP.
  • Ansuran bulanan telah bermula.

Jenis Rumah Yang Dibenarkan
*Rumah kediaman – jenis banglo/ teres/ berkembar/ apartmen/ kondominium/ apartmen studio / apartmen servis/ townhouse/ SOHO atau rumah kedai dengan unit kediaman di Malaysia.

Berapakah Jumlah Yang Boleh Dikeluarkan?

  • Jumlah baki pinjaman perumahan, atau;
  • Kesemua simpanan di dalam Akaun 2, atau;
  • Bayaran bulanan minimum RM100 dan maksimum tidak boleh melebihi jumlah ansuran bulanan selama 6 bulan.

Apa Yang Anda Perlu Tahu

 1. Pengeluaran terhad kepada satu rumah setiap ahli. Pengeluaran seterusnya hanya untuk rumah yang sama sahaja.
 2. Anda boleh membuat pengeluaran untuk mengurangkan ansuran bulanan dan Pengeluaran Menyelesaikan Baki Pinjaman secara serentak.
 3. Tempoh ansuran bulanan tidak boleh melebihi umur 55 tahun.
 4. Tempoh bayaran maksimum bulanan adalah tidak melebihi baki tempoh pinjaman perumahan
 5. Jika rumah dibiayai semula, baki pinjaman yang dikira berdasarkan bayaran pinjaman yang asal dari pemberi pinjaman pertama ATAU baki pinjaman terkini, yang mana lebih rendah. Jika lebih dari satu pemberi pinjaman terlibat, surat tebus hutang akan di banding dengan baki terkini bagi menentukan amaun yang layak dikeluarkan. Anda tidak layak memohon jika pinjaman asal telah selesai.
 6. Bagi pinjaman perumahan tertunggak yang berstatus NPL dibenarkan untuk memohon pengeluaran ini dengan syarat bayaran bulanan akan di bayar terus ke akaun pinjaman perumahan.
 7. Sekiranya semasa ahli memohon, terdapat bayaran pengeluaran ansuran bulanan pinjaman perumahan peminjam lain masih berkuatkuasa, ahli hanya layak mengeluarkan amaun perbezaan di antara jumlah pengeluaran peminjam lain.
 8. Anda boleh membuat pengeluaran dalam tempoh 30 hari sebelum tarikh ansuran bermula. Bagaimanapun bayaran pengeluaran hanya akan bermula selepas tarikh ansuran sebenar berkuatkuasa.
 9. Untuk pengeluaran berikutnya, anda boleh memohon seawal 30 hari sebelum tarikh pembayaran ansuran bulanan yang terdahulu selesai.
 10. Amaun pengeluaran daripada Akaun 2 akan diasingkan ke akaun khas bagi bayaran ansuran bulanan dan akan dibayar dividen yang dikreditkan ke Akaun 2 sebaik sahaja dividen diisytiharkan pada tahun berikutnya.
 11. KWSP berhak untuk membatalkan pengeluaran bayaran bulanan jika pinjaman telah diselesaikan, rumah dijual/lelong/ hakmilik dipindah atau jika anda didapati bersalah menipu dengan menghantar maklumat/dokumen palsu.

Dokumen Apa Yang Diperlukan?

 1. Borang KWSP 9P (AHL) dan Senarai Semak Dokumen (Pemohon kaunter – bukan pemegang MyKad sahaja).
 2. Salinan dokumen pengenalan diri dengan yang asal untuk pengesahan (Bukan Pemegang MyKad sahaja).
 3. Penyata Baki Pinjaman Perumahan mengikut format KWSP ATAU Penyata baki pinjaman perumahan dari LPPSA (Tarikh Penyata Baki tidak melebihi 1 bulan/3 bulan(LPPSA) dari tarikh permohonan diterima).
 4. Perjanjian Jual Beli (S&P) /Bukti Gadai/Penyerahan Pemilikan (Borang Gadai & Surat Hakmilik) – jika maklumat di dalam Penyata Baki Pinjaman Perumahan tidak lengkap.
 5. Buku bank atau salinan penyata akaun bank
 6. Muat turun senarai semakan dokumen permohonan di sini.

Bagaimana Membuat Bayaran?

Bayaran pengeluaran KWSP secara kredit atau cek, dan baki pinjaman akan dibayar dengan cek kepada pemberi pinjaman (institusi perbankan).
[pad]

Leave a Comment

Sila Share Dahulu Terima Kasih!

×